Horizontaal logo van Aensõ

Privacy verklaring

Algemeen

 • Rmore BV, gevestigd aan Westbaan 260, 2841MC, Moordrect, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 • Rmore BV, respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de website https://aenso.nl/. De door u op de site ingevoerde gegevens voor betalingen, berekeningen en aanvragen worden behandeld volgens de privacywetgeving (Wet bescherming persoonsgegevens). Deze gegevens zullen nooit aan andere organisaties dan Rmore BV ter beschikking worden gesteld. Rmore BV kan voor de technische afhandeling gebruik maken van diensten van derden en deze derden opdragen namens Rmore BV persoonsgegevens te verwerken, een en ander conform deze Privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor Rmore BV is het interessant te weten welke pagina’s het meest bezocht worden en welke door haar aangeboden diensten het meest gewild zijn. Hiervoor verzamelt Rmore BV bepaalde informatie onder meer door middel van IP-gegevens en cookies. Met deze informatie kan Rmore BV de site en diensten afstemmen op de wensen van de gebruikers.
 • Rmore BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam, Telefoonnummer, E-mailadres en IP-adres.
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch:
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Doeleinden
Rmore BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  Deze gegevens worden verwerkt op basis van grondslagen:
  Toestemming & overeenkomst.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  Deze gegevens worden verwerkt op basis van grondslagen:
  Toestemming & overeenkomst.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  Deze gegevens worden verwerkt op basis van grondslagen:
  Toestemming & overeenkomst.
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  Deze gegevens worden verwerkt op basis van grondslagen:
  Toestemming & overeenkomst.
 • Rmore BV analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
  Deze gegevens worden verwerkt op basis van grondslagen:
  Toestemming

Gebruik van cookies

 • Een cookie is een klein stukje informatie dat in de vorm van een bestand op uw computer wordt opgeslagen. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. U heeft de mogelijkheid uw browser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd. Hierdoor kunt u een aantal functionaliteiten op deze site echter niet meer, of niet op de bedoelde manier gebruiken. Raadpleeg voor aanpassing van de instellingen de handleiding van uw browser.
 • Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, zal alle informatie die op deze manier wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren.

Google Analytics

 • Om het verkeer naar en op onze site te meten, maken wij gebruik van Google Analytics. Hierbij verzamelen wij geen persoonlijke informatie, wij maken gebruik van de zogenaamde ‘anonymize functie’ waardoor er geen unieke IP-adressen worden gevolgd of worden opgeslagen.

Links naar andere sites

 • Deze site kan hyperlinks bevatten naar de websites van derden. Deze websites kunnen een afwijkend privacy beleid hanteren. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze website. Rmore BV is niet verantwoordelijk voor de naleving van andere partijen van de privacywetgeving.

Gegevens bewaren

Gegevens verzameld op de website van Rmore BV worden allen
bewaard voor een periode met een max van 80 jaar.

Wijzigingen

Indien u bij ons een account heeft aangemaakt, kunt u op ieder moment besluiten uw persoonlijke gegevens te wijzigen of te verwijderen. Op uw verzoek zullen wij uw gegevens uit onze database verwijderen of wijzigen. Indien u vragen of opmerkingen hebt aangaande ons privacy beleid en de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, mail ons dan op klantenservice@aenso.nl. Rmore BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rmore BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bmbautomotive.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Rmore BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rmore BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via klantenservice@aenso.nl.

Wil jij weten hoe je op de juiste manier je auto kunt schoonmaken?

Meld je dan aan en mis geen enkel blog!

Serge Langendoen in een auto

We zullen nog meer blogs posten over de Pre-wash, de two-bucket-method, over hoe je je auto wast in de zon, hoe je deze beschermt en nog veel meer!